หน้าหลัก
ข่าวและกิจกรรม
ความเป็นมาของโครงการ
การดำเนินงาน
งานวิจัยและสิ่งพิมพ์
อัลบัมภาพ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อโครงการ
ค้นหาภายในเว็บไซต์
ค้นหาจากอินเตอร์เน็ต
สถิติจำนวนผู้เข้าชม
ผู้ชมหน้าปัจจุบัน : 1026
ผู้ชมทั้งหมด : 136869

สถิติตั้งแต่วันที่
15 พ.ย. 2548

 

การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปถั่วลิสงปลอดสารพิษAflatoxin

จ.สกลนคร

 
การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปถั่วลิสงปลอดสารพิษAflatoxin ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2547 ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาเพียงใหม่ ต. นาเพียง อ. กุสุมาลย์ จ.สกลนคร โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้นจำนวน 30 คน เข้ารับการอบรมในด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ถั่วลิสง อันได้แก่ ถั่วลิสงเคลือบน้ำผึ้ง, ถั่วกระจก, ถั่วลิสงทอดคลุกเกลือ และถั่วลิสงอนามัย