หน้าหลัก
ข่าวและกิจกรรม
ความเป็นมาของโครงการ
การดำเนินงาน
งานวิจัยและสิ่งพิมพ์
อัลบัมภาพ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อโครงการ
ค้นหาภายในเว็บไซต์
ค้นหาจากอินเตอร์เน็ต
สถิติจำนวนผู้เข้าชม
ผู้ชมหน้าปัจจุบัน : 3834
ผู้ชมทั้งหมด : 136870

สถิติตั้งแต่วันที่
15 พ.ย. 2548

 
  :: ข่าวและกิจกรรมที่น่าสนใจ ::..
ข่าวและกิจกรรมใหม่
International Training-Product Development from Peanut update 05/09/05
ข่าวและกิจกรรมที่ผ่านมา
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปถั่วลิสงและการประเมินคุณภาพของถั่วลิสงและผลิตภัณฑ์ถั่วลิสง 29 กันยายน ถึง 7 ตุลาคม 2546
International Training Program: Technology Transfer of Storage Handling, Processing, and Quality Measurement of Peanuts and Peanut Products 29 September – 7 October, 2003
การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปถั่วลิสงปลอดสารพิษ Aflatoxin จ.สกลนคร
การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปถั่วลิสงปลอดสารพิษ Aflatoxin
ระหว่างเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม 2547
การประชุมถั่วลิสงนานาชาติระหว่างวันที่ 9-12 มกราคม 2548
International Peanut Conference January 9-12, 2005
ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีต่อการประชุมถั่วลิสงนานาชาติ