หน้าหลัก
ข่าวและกิจกรรม
ความเป็นมาของโครงการ
การดำเนินงาน
งานวิจัยและสิ่งพิมพ์
อัลบัมภาพ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อโครงการ
ค้นหาภายในเว็บไซต์
ค้นหาจากอินเตอร์เน็ต
สถิติจำนวนผู้เข้าชม
ผู้ชมหน้าปัจจุบัน : 1857
ผู้ชมทั้งหมด : 136882

สถิติตั้งแต่วันที่
15 พ.ย. 2548

 
  :: Work ::..

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการใช้ประโยชน์จากถั่วลิสงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Peanut SATT Center) ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร( KAPI) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดำเนินการจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับถั่วลิสงแก่ประชาชนในพื้นที่และต่างประเทศโดยร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตร และองค์กรต่างประเทศ เพื่อฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ถั่วลิสง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม นำความรู้และประสบการณ์จากโครงการนี้ กลับไปถ่ายทอดสู่ประชาชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภคในประเทศ และในภูมิภาคนี้ต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ยังจะจัดการประชุมถั่วลิสงนานาชาติ การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี การจัดทำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และสิ่งพิมพ์ต่างๆ

Peanut SATT Center, Kasetsart Agriculture and Agro-Industrial Product Improvement Institute (KAPI), Kasetsart University will provide the information of peanuts to people locally and international via cooperate with Department of Agriculture Extension, Ministry of Agriculture and DTEC in Thailand, and international organization sush as FAO, ICRISAT to train officers in technology of product development from peanut for the well being of people in the region,
international peanut conference, training course, internet networking, publications