หน้าหลัก
ข่าวและกิจกรรม
ความเป็นมาของโครงการ
การดำเนินงาน
งานวิจัยและสิ่งพิมพ์
อัลบัมภาพ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อโครงการ
ค้นหาภายในเว็บไซต์
ค้นหาจากอินเตอร์เน็ต
สถิติจำนวนผู้เข้าชม
ผู้ชมหน้าปัจจุบัน : 1722
ผู้ชมทั้งหมด : 136881

สถิติตั้งแต่วันที่
15 พ.ย. 2548

 
พีนัทสเปรด
วิชัย หฤทัยธนาสันติ์
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บทคัดย่อ
เนยถั่วลิสง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาขึ้น เพื่อทดลองสูตรและปรับปรุงลักษณะของผลิตภัณฑ์ ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมากขึ้น การทดสอบการยอมรับของผู้ชิมเนยถั่วลิสง มีประเด็นปัญหาตรงที่ว่า เนยถั่วลิสงมีน้ำมันเป็นองค์ประกอบสูง เมื่อรับประทานแล้วจะมีความรู้สึกเลี่ยน ทำให้ไม่ยอมรับผลิตภัณฑ์นี้มาก การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนยถั่วลิสง ได้มุ่งการการแก้ไขปัญหาดังกล่าว นอกเหนือไปจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนยถั่วลิสง ในลักษณะอื่นๆ เช่น พีนัทบาร์ พีนัทสเปรด เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งจากเนยถั่วลิสงอีกชนิดหนึ่งโดยการผสมผลไม้เชื่อม ผลไม้กวน หรือแยม ในอัตราส่วนต่างๆ ตั้งแต่ร้อยละ โดยน้ำหนัก การทดลองได้ใช้สับปะดรดกวน สับปะรดแช่อิ่ม แยมสับปะรด กล้วยกวน กล้วยเชื่อม มะละกอแช่อิมแห้ง เป็นส่วนผสมกับเนยถั่วลิสงชนิดเนื้อละเอียด แล้วนำผลิตภัณฑ์ไปทดสอบการยอมรับขั้นต้น สรุปได้ว่า ผลไม้เชื่อม ผลไม้แช่อิ่ม และแยม ยังต้องปรับปรุงสูตรให้มีความหนืดและความหวานเหมาะสมขึ้น ส่วนเนยถั่วลิสง ก็ต้องปรับปรุงด้าน spreadability ด้วย สำหรับชนิดของผลไม้ที่ใช้ในการผสม จากการทดสอบการยอมรับขั้นต้นสรุปได้ว่า ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว เช่น สับปะรด ไม่เหมาะที่จะนำมาผสมกับเนยถั่วลิสงเพื่อทำเป็นพีนัทสเปรด เพราะรสเปรี้ยวของผลิตภัณฑ์ เมื่อไปรวมกับเนยถั่วลิสงซึ่งมีความหวานต่ำแต่ความมันสูง ทำให้รสชาติผิดไปและไม่กลมกลืนกัน รสชาติรวมของพีนัทสเปรด จึงแยกกัน ส่วนผสมของเนยถั่วลิสงกับมะละกอและกับกล้วย เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคยอมรับ และมีแนวโน้มที่จะยอมรับ พีนัทสเปรด ที่มีส่วนผสมของเนยถั่วลิสงกับกล้วยกวน ที่มีอัตราส่วน 75:25 มากที่สุด ส่วนผสมดังกล่าว ยังมีข้อจำกัด คือ จะต้องมีปริมาณน้ำตาลที่ให้รสหวานไม่เกิน 25 เปอร์เซ็นต์
การศึกษาพีนัทสเปรดครั้งนี้ เป็นเพียงการศึกษาขั้นต้น เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์ การศึกษาครั้งต่อไปจะศึกษารายละเอียดของพีนัทสเปรด ที่มีส่วนผสมของกล้วยกวน มะละกอ และจะเพิ่มเยลลี่ฝรั่งและชอกโกแลตสเปรด