หน้าหลัก
ข่าวและกิจกรรม
ความเป็นมาของโครงการ
การดำเนินงาน
งานวิจัยและสิ่งพิมพ์
อัลบัมภาพ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อโครงการ
ค้นหาภายในเว็บไซต์
ค้นหาจากอินเตอร์เน็ต
สถิติจำนวนผู้เข้าชม
ผู้ชมหน้าปัจจุบัน : 1456
ผู้ชมทั้งหมด : 136879

สถิติตั้งแต่วันที่
15 พ.ย. 2548

 
ปริมาณไขมันในถั่วลิสงบางพันธุ์ของไทย
จินตนา อุปดิสกุล และ อารีย์ วรัญญวัฒน์
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตา และภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บทคัดย่อ
ถั่วลิสงจัดเป็นพืชน้ำมันที่มีไขมันสูง ปริมาณไขมันในถั่วลิสสง โดยเฉพาะชนิดและปริมาณของกรดไขมันในถั่วลิสง จะเป็นปัจจัยสำคัญต่อความคงทนในการเก็บรักษาและอายุการเก็บรักษาของถั่วลิสง และผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสงชนิดต่างๆ อาทิ เช่น ถั่วลิสงทอด ถั่วลิสงคั่ว เนยถั่วลิสง ถั่วกระจก ถั่วตัด เป็นต้น ส่วนประกอบของกรดไขมันในถั่วลิสง จะแตกต่างกันไปตามพันธุ์ถั่วลิสง สถานที่ปลูก ฤดูกาล ความแก่อ่อน และสภาพของการปลูก
กรดไขมันในถั่วลิสงที่สำคัญมี 8 ตัว คือ กรด palmitic (C16: 0), กรด Stearic (C18: 0), กรด Oleic (C18: 1), กรด Linoleic (C18: 2), กรด Arachidic (C20: 0), กรด Eicosenoic (C20: 1), กรด Behenic (C22: 0), และกรด Lignoceric (C24 : 0) โดยจะมีกรด Linoleic เป็นส่วนประกอบสำคัญ มีรายงานว่า ถั่วลิสงที่สุกแก่พอดี จะมีกรด Stearic และกรด Oleic มากและมีกรด Linoleic น้อย จึงได้มีการใช้อัตราส่วนของกรด Stearic และกรด Oleic มาก และมีกรด Linoleic น้อย จึงได้มีการใช้อัตราส่วนของกรด Oleic และกรด Linoleic (O/L ratio) เป็นดรรชนีสำหรับชี้ความคงทน ของการเสื่อมเสียของไขมัน ถ้า O/L มีค่าสูงจะคงทนดี และถั่วลิสงจะมีความสุกแก่มาก การทดลองนี้ เป็นการหาปริมาณของกรดไขมันในถั่วลิสง ที่ได้จากงานปรับปรุงพันธุ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จำนวน 10 พันธุ์
การวิเคราะห์กรดไขมันในถั่วลิสง ทำโดยใช้เครื่องกาซไมโครมาโตกราฟ การวเตรียมตัวอย่างทำโดยสกัดตัวอย่าง 400 มก. ในปิโตรเลียมอีเทอร์ 15 มล. เขย่า 30 นาที เหวี่ยงแยก และนำส่วนใส 5 มล. มาระเหยเอาแต่น้ำมัน เปลี่ยนกรดไขมันที่มีอยู่ในตัวอย่าง ให้เป็นโมเลกุลที่ระเหยได้พร้อมที่จะใช้กับเครื่องกาซไมโครมาโตกราฟ โดยทำปฏิกิริยากับ 3 มล. ของ KOH 5 N. ในเมทานอลและ 2 มล. ของ Boron Trifluoride ใน เมทานอล และ 2 มล. NaCl ที่อิ่มตัว และ 1 มล. ของ Hexane เหวี่ยงแยกอีก และไปเปตชั้น Hexane มาวิเคราะห์ต่อในเครื่องก๊าซโครมาโตกราฟ Hewlett Packard โมเดล 5890 A FID detector คอลัมน์ที่ใช้เป็นคอลัมน์แก้วมีขนาด 2 มม. X 1.8 มม. บรรจุด้วย 10% Altech เคลือบบน 110/120 เมช อุณหภูมิเริ่มต้นที่ใช้คือ 200 °ซ และ เพิ่มอุณหภูมิ 5 °ซ ต่อนาที จนถึง 240 °ซ การวัดค่าเทียบกับสารเคมีมาตรฐานที่มีปริมาณแน่นอน ตำแหน่งที่สารกรดไขมันแต่ละตัวจะปรากฏก่อนหลัง ขึ้นอยู่กับขนาดของโมเลกุล โมเลกุลที่มีขนาดเล็กจะออกมาก่อน หน่วยที่รายงานคือเปอร์เซ็นต์ของกรดไขมัน เทียบกับปริมาณของกรดไขมันทั้งหมด
ถั่วลิสงที่ใช้ในการทดลอง เป็นถั่วลิสงที่อยู่ในงานปรับปรุงพันธุ์ของถั่วลิสงเมล็ดโต พบว่า มีปริมาณโปรตีนอยู่ในช่วง 24-32% และปริมาณไขมันอยู่ในช่วง 39- 59% โดยมีพันธุ์ KUP-421 มีโปรตีนและไขมันอยู่ในทางค่อนข้างสูง มีปริมาณของกรด Oleic อยู่สูงถึง 57% ปริมาณของกรด Linoleic ต่ำที่สุด คือ 22% ทำให้มีค่า O/L สูงที่สุดคือ 2.5 ขณะที่พันธุ์ ASP-220, ASP-533, SK38 และ KUP-615 มีค่า O/L เท่ากับ 1 กรดไขมั้นตัวที่มีอยู่มากรองลงมาคือกรด palmitic คือประมาณ 7.4-11.5%